Pexim

Sertifikati i atesti


U ovom delu imate mogućnost da preuzmete najnovije sertifikate i ateste kompanije Pexim.

Atesti

PDF PDF PDF PDF

Atest PP kanalizacione cevi sa fitingom za kućne instalacije


Atest HDPE cevi za PTT instalacije prečnika 40mm


Atest PPR TYP3 cevi i spojnih elemenata za hladnu i toplu vodu


Atest PE cevi za vodovod


PDF PDF

Sertifikat za elektroenergetske cevi


Sertifikat za telekomunikacione cevi
Pexim d.o.o. Pirot - Preduzeće za proizvodnju promet i usluge