" Pexim d.o.o. - Pirot - O nama
Pexim

O nama


Pexim - proizvodnja Pexim - proizvodnja Pexim - proizvodnja

  • 1991. osnovano je preduzeće Pexim sa osnovnom delatnošću proizvodnja čeličnih konstrukcija. Prvi poslovi su bili izgradnja čeličnog mosta i izrada čelične konstrukcije i hala. Druga delatnost u tom periodu bila je uvoz robe širike potrošnje i repro materijala. Vremenom uvoz se usmeravao ka opremi i rezervnim delovima u pivarskoj industriji i vrlo brzo preduzeće je zauzelo važnu ulogu na našem tržištu.
  • 1992. Krenulo se sa izgradnjom magacinskog prostora i upravne zgrade. U narednim godinama nastavlja se sa investiranjem i proširejem poslonog prostora.
  • 1995. formirana je mašinska radionica opremljena za izradu alata za preradu plastike postupkom brizganja. Odmah se krenulo sa osvajanjem proizvodnje vodovodnih cevi i fitinga sistema TYP PPR3 – fluid term. Istovremeno sa osvajanjem tržišta u firmi se organizuje veleprodaja prehrambenih artikala kao posebna delatnost u okviru preduzeća.
  • 2000. Pexim ulazi u novu investiciju, proizvodnja kanalizacionih cevi.
  • 2005. kreće se sa izradom alata za izradu fitinga kanalizacionih cevi.
  • 2007. investira se u maloprodajni salon keramike.
  • 2009. investira se u opremu za reciklažu plastičnih materijala.
  • 2015. investira se u proizvodno magacinski objekat na novoj lokaciji.

Pexim d.o.o. Pirot - Preduzeće za proizvodnju promet i usluge